KategoriBitki Besleme Ceon Tarım

Sürdürülebilir Tarım için İnovasyon

Çiftçilerimizin daha çok mahsul almak, daha kaliteli ürün üretmek, daha verimli bir toprağa sahip olmak ve bunları daha az doğal kaynakla yapmak için inovasyona ihtiyaçları var. Tarımda inovasyonun, yerel ve küresel tarım sisteminin karşılaştığı zorluklara mümkün olan en iyi çözümleri bulmak için tek yol olduğuna inanıyoruz.

Ar-Ge departmanımız sürdürülebilir tarım için sağlıklı bitki besleme ürünleri üretme ilkesi ile zararlı olmayan yeni kimyasal ve biyolojik teknolojileri keşfedip geliştirmekte ve tarımın sürdürülebilir olması için çalışmaktadır.

Ar-Ge Departmanımız, çiftçiler, tüketiciler ve doğa için sürdürülebilir tarımın sağlanması, sağlıklı mahsulün elde edilmesi için yenilikçi bitki besleme çözümleri sunar. Uzman Ar-Ge ekibimiz çiftçilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni bileşenler, ürün formülasyonları, biyolojik ve kimyasal uygulama teknolojileri keşfeder ve geliştirir.

img

Başarılı Ar-Ge projeleri yürütmek ve etkili sonuçlar almak için fikir, deneyim ve uzmanlık çeşitliliğine değer veriyoruz. Bu kapsamda, sahadaki mühendislerimiz ve Ar-Ge ekibimiz tarladaki çiftçilere yakın çalışarak, karşılaştıkları güçlükleri yakından gözlemliyor, üniversiteler, araştırma enstitüleri, dernekler ve tarım uzmanları ile iş birliği içinde çözümler üretiyoruz.

Ar-Ge Departmanımız, merak ve tutkuyla, veri bilimi, modern tarım teknolojisi, toprak sağlığı ve besin yönetimi teknikleri konularında araştırma ve geliştirme projeleri üreterek çiftçiler için yeni ve faydalı bitki besleme reçeteleri hazırlayarak ürün performansını arttırmaktadır.

KategoriBitki Besleme Ceon Tarım

Neden Ceon Bitki Besleme Ürünleri?

 • Bitkiyi besler, geliştirir, güçlendirir,
 • Hastalıkları önler,
 • Zararlılara karşı direncini arttırır,
 • Çiçek oluşumunu, meyve tutumunu arttırır,
 • Meyve kalitesini yükseltir,
 • Ürünlerin raf ömrünü uzatır,
 • Birim alandan daha yüksek verim alınmasını sağlar,
 • Toprakta besin maddelerini tutar,
 • Toprağın pH dengesini sağlar,
 • Toprağın biyolojik yapısını ve mikro florasını zenginleştirir,
 • Toprağın verimliliğini artırır,
 • Sürdürülebilir tarımsal üretim sağlar.

img

KategoriBitki Besleme Ceon Tarım

Bitki Besleme

Büyük ölçüde canlı organizmalardan oluşturulan, doğal biyolojik maddelerden türetilen, bitkinin yaşam sürecine doğal olarak destek olan bitki besleme ürünleri üretiyoruz. Bitkilerin, hastalıklara, zararlılara ya da zorlu iklim koşullarına karşı kendi doğasındaki savunmaları kullanarak, güçlenmelerini, gelişmelerini ve büyümelerini sağlıyoruz.

Her çiftçi bilir ki, bitkilerdeki hastalıklar; solma, kızarma, küflenme ve çürüme olarak tezahür etmeden önce kendini, bitkinin köklerinde göstermeye başlayabilir. Yenilikçi mikrobiyal bitki besleme ürünlerimiz, bitkilerin gelişmesi için gerekli olan birincil, ikincil ve mikro bitki besin
elementlerinin varlığını arttırarak hem kökleri hem de bitkiyi korur; daha az doğal kaynak ve gübre kullanarak topraktan daha kaliteli ve bol mahsul alınmasını, doğayı koruyarak sağlıklı bitkiler yetiştirilmesini sağlar.

Ekibimizin yıllar içinde geliştirdiği yüksek performanslı, zengin ürün portföyümüz, etkili formülasyonları ile çiftçilerimize geniş ve kapsamlı çözüm yelpazesi sunarak tarımı daha iyi bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Bu kapsamda uzun yıllar üzerinde çalışılarak üretilen, uygulamada, muadillerine göre farklı sonuçlar veren ürünlerimizden Venagro çiftçimizin kullanımına arz edilme aşamasına gelmiştir.

KategoriBitki Besleme Ceon Tarım

Manifestomuz

CEON Kimya Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak sürdürülebilirlik anlayışını daha kapsamlı bir bakış açısı ile ele alarak sadece insanlık için değil tüm canlılar için dünyanın mevcut doğal dengesini iyileştiren, koruyan ve dünyayı yaşanabilir olarak geleceğe miras bırakacak yöntemleri benimsiyoruz. Bu bağlamda, yaratıcı çözümler süreci ile dünya ekosisteminin temel parçalarından biri olan topraktan başlayarak sistemin tüm faktörlerine zincirleme etkisi olan, genelden özele indirgenen ifade ile zirai faaliyetin en önemli girdisi olan bitki besleme ürünleri geliştiriyoruz.

Biliyoruz ki çiftçilerimiz, iklim değişikliği, hastalıklar, doğal kaynakların hızla azalması başta olmak üzere dolaylı veya doğrudan birçok sorunla karşı karşıyadır. Bizler, bu sorunlarla mücadele içerisinde üretimde verimliliğin, karlılığın artmasını sağlayacak rekabet gücü yüksek sağlıklı, besin içeriği zengin ve kaliteli mahsuller elde etmek için merkez bilim olan modern kimya bilimini en doğru şekilde tarım ve endüstriye entegre ederek geleceğin bilimi ışığında ürettiğimiz ürünlerimizle, en başta Türk üreticisine ve tüm dünya üreticilerine katkıda bulunuyoruz.

Bizler, insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çabalıyoruz. Bu amaç uğruna kurulduğumuz ilk günden bu yana Dünyamızı güvenilir gıdalarla beslemek için bin bir zorluğa göğüs gererek, tutkuyla çalışan tarımcıların emeklerinin sonuçlarını hakkettiği değere kavuşturmaya kendimizi adadık.

Doğanın mucizevi gücüne sonsuz saygı duyarak, bereketini her karış toprakta, her damla yağmurda, her ılık rüzgârda, her nefes alışımızda en derinden hissettiğimiz evimiz, doğamızın her zaman bekçileri olmaya devam edeceğiz.