Manifestomuz

CEON Kimya Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak sürdürülebilirlik anlayışını daha kapsamlı bir bakış açısı ile ele alarak sadece insanlık için değil tüm canlılar için dünyanın mevcut doğal dengesini iyileştiren, koruyan ve dünyayı yaşanabilir olarak geleceğe miras bırakacak yöntemleri benimsiyoruz. Bu bağlamda, yaratıcı çözümler süreci ile dünya ekosisteminin temel parçalarından biri olan topraktan başlayarak sistemin tüm faktörlerine zincirleme etkisi olan, genelden özele indirgenen ifade ile zirai faaliyetin en önemli girdisi olan bitki besleme ürünleri geliştiriyoruz. 

Biliyoruz ki çiftçilerimiz, iklim değişikliği, hastalıklar, doğal kaynakların hızla azalması başta olmak üzere dolaylı veya doğrudan birçok sorunla karşı karşıyadır. Bizler, bu sorunlarla mücadele içerisinde üretimde verimliliğin, karlılığın artmasını sağlayacak rekabet gücü yüksek sağlıklı, besin içeriği zengin ve kaliteli mahsuller elde etmek için merkez bilim olan modern kimya bilimini en doğru şekilde tarım ve endüstriye entegre ederek geleceğin bilimi ışığında ürettiğimiz ürünlerimizle, en başta Türk üreticisine ve tüm dünya üreticilerine katkıda bulunuyoruz. 

Bizler, insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çabalıyoruz. Bu amaç uğruna kurulduğumuz ilk günden bu yana Dünyamızı güvenilir gıdalarla beslemek için bin bir zorluğa göğüs gererek, tutkuyla çalışan tarımcıların emeklerinin sonuçlarını hakkettiği değere kavuşturmaya kendimizi adadık. 

Doğanın mucizevi gücüne sonsuz saygı duyarak, bereketini her karış toprakta, her damla yağmurda, her ılık rüzgârda, her nefes alışımızda en derinden hissettiğimiz evimiz, doğamızın her zaman bekçileri olmaya devam edeceğiz.