Mekanizasyon

Çim biçme işlemi çimin uzama hızına bağlı olarak bölgeden bölgeye ve bahçeden bahçeye farklılık gösterir. Yapılan sulama, gübreleme çimin daha hızlı uzamasını sağlar. Hazır çim döşeme işleminden sonra ilk biçim çimler 8 cm iken 6 cm’e indirilerek yapılır. Sonraki biçim 3,5- 4cm’den yapılarak bu periyotla devam edilir. Yaz aylarında sulama fazla olduğundan uzama hızı artar ve biçim haftada 2 bazen 3’e kadar çıkabilir.