Biz Kimiz?

Daha güzel bir dünya için... Bilim, doğamızda var...

CEON Kimya Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gelecek yaklaşımıyla modern kimyayı üretim sürecinde profesyonelce kullanan global bir şirketiz. Toprağın yapısını iyileştirip bileşimini dengelerken, kaliteli ve sağlıklı bitkiler yetişmesini sağlayan benzersiz çevre dostu bitki besleme ürünleri üretiyoruz. Ürünlerimiz doğal olarak bitkinin yaşam sürecini destekliyor. Bitkilerin hastalıklara, zararlılara veya sert iklim koşulları gibi çeşitli olumsuz etmenlere karşı kendi doğal savunmalarını kullanarak güçlenmesini, gelişmesini ve büyümesini sağlıyoruz.

Dünyada sektörün lider global firması olmak ve Türk ürününü özgünlüğü ve kalitesiyle dünyada markalaştırmak için gerekli olan bilgi, beceri, teknoloji ve sisteme sahibiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını dikkatle analiz ederek ekonomik ve teknolojik olarak yenilikçi çözümler üretebiliyoruz. 

CEON bilim insanlarının yıllar içinde geliştirdiği, yüksek performansa sahip en iyi kalitede maddeler içeren zengin ürün portföyümüzü dünya ve Türk yetiştiricilerinin hizmetine sunarak dünya tarımının ve her türlü bitkisel yetiştiriciliğin iyileştirilmesine büyük bir katkıda bulunuyoruz. Uluslararası çevre, sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olarak hizmet veren üretim tesisimizde, üretim süreçlerimizi sürdürebilirlik ilkelerine bağlı kalarak doğaya hizmet yaklaşımı ile yönetiyoruz. 


Akılcı ve modern üretim sistemi ile verimliliği artırıp maliyetleri düşürürken, kaliteli ürünlerimiz, artan ihracat hacmimiz ve sağladığımız ekonomik fayda ile ülkemizin rekabetçi gücüne katkı sağlıyoruz. 

Her ihtiyaca uygun kapsamlı ürün portföyümüzle, bitki besleme sektöründe en geniş üretim yelpazesine sahip öncü tesislerden birisiyiz. Bölgenin en yüksek kapasitesine sahip üretim tesisimizde kapsamlı makina parkurumuz ile farklı ürünleri aynı anda üretme ve paketleme imkânına sahibiz. Üretimin her aşamasını gelişmiş laboratuvar analizleri ile kalite kontrolden geçiriyoruz. Ar-Ge merkezimiz ve laboratuvarımız, dünya çapındaki müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda veri bilimi, modern kimya bilimi ve yetiştiricilik teknolojilerini kullanarak toprak sağlığı ve besin maddesi yönetimi teknikleri konularında araştırma ve geliştirme projeleri yürüterek en faydalı bitki besleme reçeteleri hazırlıyor. Katma değer yaratmaya odaklı ve yüksek performans kültürünü ön plana çıkaran bu üretim süreci ile sadece ülkemiz yetiştiricilerinin değil, tüm dünyadan yetiştiricilerin ihtiyaçlarını sorumlu bir şekilde karşılıyoruz.

Öte yandan, sektörel bilimsel araştırmalardan elde edilen bilgilerin sınıflandırılması, işlenmesi, analiz edilmesi ve yayınlanması faaliyetlerini yürüterek tarımcılara, eğitim yoluyla tarımsal üretim tekniklerinin geliştirilmesinde, üretimde etkinliğin ve gelirin artırılmasında, sosyal ve eğitimsel seviyelerin yükseltilmesinde çaba sarf ediyoruz. Böylece, evrensel ve bölgesel tarım problem alanlarına tarımcıların dikkatini çekiyor ve bu problemleri görmelerine yardımcı oluyoruz, problemlerin nasıl çözümlenebileceği konusunda bilgilendirmelerde bulunuyoruz, tarımcıların doğru tercihler yapabilmelerine yardımcı olarak fikir oluşturma ve karar verme yönündeki yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Bu çalışmalar doğrultusunda yurdumuz ve dünya tarımcılarını bilim ile besleyerek, evrensel beşerî ve sosyal ilişkiler kurmak için çabalıyoruz. 

Bugünün insanına ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin bilinciyle, Türkiye ve dünya için çevreye duyarlı davranmak ve bu bilgiyi yaymak görevimizdir.…